Komentarze giełdowe analityka Noble Securities
Krzysztof Ojczyk
RSS


Kategorie: Wszystkie | Komentarze
RSS
czwartek, 16 lutego 2017
Po dość gwałtownym załamaniu z listopada ub.r, od końca grudnia rynki wschodzące systematycznie odrabiają utracony wówczas dystans do rynku amerykańskiego. Miarowy wzrost wskaźnika Relative Strength MSCI EM Index vs S&P500 jest w ostatnich tygodniach jednym z wyznaczników przyjętego w cotygodniowym biuletynie interAKCJE pozytywnego nastawienia odnośnie najbliższych perspektyw światowych rynków akcji.
wtorek, 22 grudnia 2015
Po mających miejsce na przełomie września i października klarownych wskazaniach przemawiających za powrotem do zwyżek na rynku amerykańskim (główną rolę odegrał tu sentyment) pojawia się pytanie, kiedy ten pozytywny obraz może w większym stopniu przełożyć się na poprawę sytuacji na rynkach wschodzących. Idąc tropem niejednokrotnie przytaczanego w cotygodniowym biuletynie 'interAKCJE' porównania do IV kwartału 2011 można zauważyć, iż wówczas relatywne wzmocnienie segmentu EM nastąpiło końcem roku, czyli po około 3 miesiącach od utworzenia twardego dna w USA.

17:16, ojczyk.krzysztof
Link Komentarze (88) »
środa, 11 marca 2015
W trakcie hossy sentyment często przyjmuje skrajnie wysokie wartości, lecz zazwyczaj jest to jeden z przejawów siły rynku. Jego kontrariańska interpretacja ma wówczas podobne ograniczenia, jak w przypadku wykupienia wskaźników momentum. Najwartościowsze sygnały powstają natomiast wówczas, gdy przebieg sentymentu zaczyna wyraźnie różnić się do momentum. Najbardziej niekorzystny jest przy tym wariant, kiedy te ostatnie nie potwierdzają nowych szczytów sentymentu, wskazując na stan, który można nazwać optymizmem bez pokrycia.
poniedziałek, 06 października 2014
Od początku marca tendencja wzrostowa S&P500 przebiega w formie dość wąskiego, ok. 100-punktowego kanału trendowego. Nie była ona potwierdzona przez indeks szerokiego rynku Russell2000, co otwierało drogę do rozważań do przebiegającej w ten sposób dystrybucji. Przy takiej interpretacji naturalną koleją rzeczy byłoby przejście do dłuższej korekty, a ujawniona przez ostatnią słabość segmentu EM ucieczka od ryzyka sugerowała, iż do takiego negatywnego rozstrzygnięcia jest coraz bliżej.

16:02, ojczyk.krzysztof
Link Komentarze (95) »
czwartek, 30 stycznia 2014
Budowany od września układ boczny MSCI Emerging Markets Index, początkowo zapowiadający się na formację RGR, ostatecznie przyjął postać opadającego klina. Przed tygodniem został on wyłamany dołem, a potencjał spadkowy sugerowany przez wysokość opuszczonej formacji sięga pułapu dołków z czerwca 2012 i 2013 (880 pkt). Odnosząc to do sytuacji na rodzimym rynku, z pewnością nie jest to czynnik sprzyjający dokończeniu budowy zarysowujących się od kilku tygodni potencjalnych formacji dołkowych.
czwartek, 17 października 2013
W ostatnim wpisie z maja podkreślona została możliwość mocnej kontrariańskiej interpretacji sentymentu, opierającej się nie tylko o jego ówczesne wysokie wartości, ale o utworzoną rozległą negatywną dywergencję z kursem S&P500. Poprzednio tego typu układ powstał w pierwszej połowie 2011 roku. Zasygnalizowana nim korekta wyższego rzędu trwała 22 tygodnie i podobne zależności czasowe można było zaobserwować także w dalszej przeszłości.

16:13, ojczyk.krzysztof
Link Komentarze (95) »
piątek, 31 maja 2013
Po ostatnim wpisie dotyczącym rozbudowanej postaci tegorocznej korekty spadkowej na polskim rynku akcji, kolejny wpis wypadałoby poświęcić okolicznościom jej zakończenia. Mimo pojawienia się pierwszych kandydatów na podstawowe i wtórne cykliczne dno (23 kwietnia i 23 maja), rokowania dotyczące wzrostowej fazy w nowym cyklu są jednak dość niejasne. Wszystko za sprawą wypełniającego się w tym samym czasie wtórnego szczytu sentymentu w USA i idących za tym zupełnie odmiennych oczekiwań co do rozwoju sytuacji na tamtejszym rynku akcji.

17:56, ojczyk.krzysztof
Link Komentarze (83) »
środa, 13 lutego 2013
Zgodnie z sugestiami, jakie dawał przebieg pierwszych sesji stycznia, cały ten miesiąc zakończył się wyraźną zniżką. Warto więc uaktualnić wykres przedstawiający obecne notowania WIG0 na tle sezonowego wzorca uwzględniającego wyłącznie lata ze spadkowym styczniem, szczególnie, iż plan sprzed ponad miesiąca na razie znajduje dość wierne odzwierciedlenie w rzeczywistości.
czwartek, 10 stycznia 2013
Rodzimy rynek akcji otworzył 2013 rok zwyżką, ale później było już tylko gorzej. W rezultacie po sześciu pierwszych sesjach stycznia WIG20 znajduje się już poniżej tegorocznego punktu startowego (2 582 pkt). Właściwie jedynym elementem technicznym powstrzymującym dalszą przecenę jest długi dolny cień z 21 grudnia (2 554 pkt). Jeśli zostanie on utracony, WIG20 znajdzie się na dobrej drodze do odtworzenia charakterystycznej dla spadkowych styczni sekwencji, gdzie początkowy wzrost jest w całości niwelowany po około 5-6 sesjach.

13:35, ojczyk.krzysztof
Link Komentarze (21) »
piątek, 28 grudnia 2012
Syntetyczny wskaźnik sentymentu, uśredniający wskazania Investors Intelligence, ISEE Equities oraz American Association of Individual Investors, od dwóch tygodni utrzymuje się ponad szczytem z września. Całkiem możliwie więc, iż znalazł się już w granicach odczytów kontrariańskich. Trzeba jednak podkreślić, iż punkt odniesienia w postaci szczytu z września (56.7) jest położony znaczenie niżej, niż chociażby poprzedni szczyt z kwietnia (70.3), stąd nie można wykluczyć, iż zostało jeszcze trochę miejsca na zwyżkę. I może nawet należałoby preferować taką bardziej neutralną interpretację, gdyby nie fakt, iż kolejna miara sentymentu jaką jest zaangażowanie zarządzających deklarowane w ankiecie NAAIM osiągnęła poziom nienotowany od blisko 6 lat. Wartość wyższa niż 88.1% z bieżącego tygodnia ostatni raz pojawiła się końcem lutego 2007 roku.

13:03, ojczyk.krzysztof
Link Komentarze (4) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 14